Mentor, healer og astrolog
Thomaas Apath Anglophil

51 25 10 84 thomaas@outlook.dk

Et fødselshoroskop vil øge din bevidsthed om hvilke evner du er født med. En beskrivelse af din adfærd (psykologisk/lavpraktisk) beskriver de overleverede adfærdsmønstre du er vokset op med. Dit personlige horoskop, viser hvordan du administrerer dine medfødte evner og hvor bruger dem.

Dine fremtidige muligheder skaber ro og giver et klart billede om din evolution frem i livet. Du får ikke en forudsigelse, men et billede af, hvordan dine muligheder udtrykker sig bedst. Den tryghed, som det kendskab frembringer, er ganske enkelt unik!

Det er alt sammen rettet mod at gøre dig

BEVIDST

Gratis FØDSELSHOROSKOP? Indtast dine fødselsdata på kontaktformularen – og jeg sender dig en gratis beskrivelse af fødselshoroskop på 18 – 25 sider.

HVAD ER ET FØDSELSHOROSKOP?

Et fødselshoroskop er først og fremmest en beskrivelse af de evner du er født med. Derudover viser horoskopet de forhold der var fremtrædende da du blev født. Dengang da udviklingen i vort samfund ikke gik så stærk, var muligheden for at ændre et menneskes adfærd mindre end i dag, hor udviklingen er stor.

Vi går alle rundt og tror, at vi er det billede vi blev født under, de vaner vi føler os trygge ved. Mange har den opfattelse at det kan ikke ændres. Min bog ”Bryd dine mønstre – og skab din egen fremtid” er et billede på, hvordan du kan gøre det.

Det vil sige at det stjernebillede, som der er på stjernehimlen, viser indflydelsen du bliver udsat for og af den grund har du let ved at genkende de beskrivelser, der fremkommer, når du får en beskrivelse af disse forhold. Ved en konsultation tager vi et kig på, hvad du potentielt kan arbejde med.

HVAD ER ET adfærd (psykologisk/lavpraktisk) HOROSKOP?

Et psykologisk (adfærdshoroskop/lavpraktisk) giver et billede af de forhold der var, da du blev født. Ved at arbejde med dit horoskop kan du sætte dig uden for den indflydelse, som du er opvokset med.

I den psykologiske beskrivelse finder vi også den dynamik, eller mangel på samme, som vil være det der sætter dig i gang. Den intellektuelle forklaring på disse forhold udspringer af begrebet psykologi. I den gamle anskuelse er det en betegnelse for aspekterne (afstanden mellem planeterne) på det tidspunkt, du blev født. Disse forhold er reelt et udtryk for det du skal arbejde med i løbet af dit liv. Derfor er det også noget du bevidst eller ubevidst vil skulle bearbejde. Denne dynamik er fremkaldt af de overensstemmelser og uoverensstemmelser, der var da du blev født og som er blevet forstærket i din opvækst. Disse forhold vil som udgangspunkt til dels altid være en del af de samfundsproblemer der eksisterede da du blev født og dels de forhold der var fremherskende i din familie m.m.

Det er en beskrivelse af de projiceringer du gør og modtager, alle er betinget af de forholder var på det tidspunkt du blev født. Det psykologiske horoskop fortæller, hvordan det har (og måske stadig) påvirker dig. Ofte fortæller det psykologiske, hvor du begrænses og hvor du styrkes. Hvis du eksempelvis som barn er blevet fortalt, at du er dum, så kan det tage år før end du finder frem til at det ikke er tilfældet. Nogen gange tager det et helt liv at finde frem til, at du er et velbegavet menneske. Det handler således om at blive BEVIDST.

HVAD ER ET PERSONLIGT HOROSKOP?

Det personlige horoskop er et billede af, hvordan du administrerer de evner, indflydelse og talenter du er født ud fra. Det er også et udtryk for, hvordan du udtrykker dig personligt, ofte er det i modsætning til de forventninger der er skabt ud fra din opvækst. Det er her, du får åbnet øjnene op for, hvem du virkelig er, uden den påvirkning du blev født under. Det er eksempelvis her du finder distancen mellem de medfødte forhold og den du reelt er. Ofte ses generationsforskellen eller hvor generationerne formår at arbejde sammen. Det personlige horoskop er også en beskrivelse af, hvor du har dit fokus. Dit fokus er det bærende i det du gør og bliver ofte først bevidst, efterhånden som du modnes. Et af de forhold, der kan medvirke til at du oplever problemer i dine relationer, kan være relateret til, at du måske viser en adfærd, der ikke er i kongruens med det, andre ser hos dig.

HVAD ER ET FREMTIDSHOROSKOP?

Når du får fremlagt et fremtidshoroskop, så får du i realiteten en status for, hvor langt du er nået i din evolution som menneske. Det er et billede af, hvor du står lige nu og, hvilke muligheder der ligger i kortene lige nu. Du skal forvente at det der bliver fremlagt, er et BILLEDE på dine muligheder og kan vise, hvilken vej du opnår de bedste resultater med. Fremtidshoroskopet er ikke en dom, men en retnings pil for, i hvilken retning tingene bevæger sig.

Når du bestiller et fremtidshoroskop kigger vi altså på det, der kaldes for det progressive horoskop (du får skriftlige uddrag) og mundtligt kigger vi på solar og lunarhoroskopet. (kan bestilles skriftlig).

HVAD ER ET RELATIONSHOROSKOP?

Et relations horoskop er en beskrivelse af, hvordan du og en samarbejdspartner eller samlever/ægtefælle fungerer sammen. Horoskopet opstår ved at finde midtpunktet for jeres fødselsdag, tid og sted. Herved fremkommer der et billede på, hvordan I fungerer sammen. Det er også en beskrivelse af de grundlæggende værdier jeres forhold bygger på og det er et udtryk for, hvor i søger at udtrykke disse værdier. Dynamikken i jeres relations horoskop er et udtryk for de ”kanter”, som i sammen må arbejde med, eller lære at leve med. I virkeligheden er dynamikken et udtryk for omgivelsernes reaktion på jeres forhold, bevidst eller ubevidst. Det vil ofte blive erkendt som de problemer i må arbejde med, for at få forholdet til fungere optimalt.

 

HVAD ER ET SOLAR/ LUNAR HOROSKOP?

Et solarhoroskop er en beskrivelse der bygger på solens tilbagevenden til det udgangspunkt, der blev fastsat ved din fødsel. Og Lunar horoskopet er en beskrivelse der bygger på månens tilbagevenden til det udgangspunkt månen dannede ved din fødsel. Lunarhoroskopet viser, hvilken energi du lægger for dagen i den pågældende periode (28 dage), ligesom lunarhoroskopet fortæller om, hvor og hvordan du søger at nå dine mål. Det er også her du vil kunne se klare indikationer på, hvor du vil møde velvilje og, hvor du vil møde modspil.

Det samme er gældende for solarhoroskopet, blot at det i solarhoroskopet er en beskrivelse af ovennævnte forhold på årsbasis. Begge horoskoper er en klar henvisning til de muligheder du har hhv. måned og år.

 

HVOR kan jeg konsulteres?

En konsultation foregår som en hovedregel på en af de adresser, der er angivet her i brochuren. Men efterhånden som vi venner os til de nye muligheder, som den tekniske udvikling åbner op for, sker konsultationen ligeså ofte ONLINE.

HVOR LANG TID TAGER EN PERSONLIG KONSULTATION?

Det afhænger naturligvis af, hvor konsultationen foregår. Hvis konsultationen finder sted på en af mine angivne adresser, vil en fuld konsultation (alle 3 elementer fødselshoroskop, personligt horoskop og fremtidshoroskop) tage op til 2 timer. Er det en ONLINE konsultation vil varighed være op til 1,5 time. Fremlægningen af et fremtidshoroskop varer ofte ½ - ¾ time.

OPTAGES SAMTALEN?

Du har mulighed for selv at optage samtalen, men hvis du adviserer mig, vil jeg også kunne optage samtalen (fremlæggelsen) og lydfilen leveres herefter i DROPBOX, hvor den efterfølgende kan afhentes.

EFTERFØLGENDE:

Efter en konsultation vil du altid have mulighed for efterfølgende at stille spørgsmål. Det kan enten ske ved at du sender mig en mail, eller du beder om en telefonisk samtale.

FØDSELSTIDSPUNKT?

Der er ofte nogen der ikke kan finde deres fødselstidspunkt, eller som ikke har kendskab til det. Dit fødselstidspunkt kan du erhverve

ved at henvende dig til landsarkivet (la.dk) i den del af landet du er født. Gå ind på la.dk, her kan du bede om at få oplyst dit fødselstidspunkt. Prisen ligger mellem 6 -700 kr.

I sjældne tilfælde kan jeg være behjælpelig med at finde frem til fødselstidspunktet, henvend dig hvis du er interesseret.

Praktiske oplysninger

VED ALLE ASTROLOGISKE KONSULTATIONER ER DET NØDVENDIGT, AT DU OPLYSER FØDSELS DATA, SOM ER FØDSELSDATO, TIDSPUNKT OG STED, SAMT NUVÆRENDE BOPÆL (nærmeste større by)..

Den første astrologiske konsultation skal helst være ved personligt fremmøde, så vi begge har mulighed for at mærke energien og på den måde få en fornemmelse af, hvordan vi interagerer.

Efterfølgende konsultationer foregår for manges vedkommende gennem et af de medier, som er blevet en del af vores samfund. Det kan være TELEFONISK, FACETIME, SKYPE osv.

Der betales forud for alle konsultationer. Betalingsmetoder: MobilePay, eller via bankoverførsel. Det aftales nærmere ved bestilling.

Det er gratis at spørge og få en smagsprøve